У звязку з жорсткими вимогами до ведення фінансово-господарської діяльності з боку контролюючих державних органів та необхідністю захисту підприємства від гострої конкуренції, нестабільності ринку, а також недобросовісних партнерів та клієнтів виникає серйозна потреба у правовому регулюванні діяльності компаній, підприємств.

Основною метою юридичної підтримки у супроводі договорів та угод – є  захист та забезпечення максимально безпечної діяльності підприємства.

Кожна організація, метою якої є отримання прибутку, укладає договори, контракти та угоди, які є головними документами, що регулюють відносини між партнерами, постачальниками та покупцями. Необміркований в деталях договір, як підтверджує практика, може містити приховану загрозу для однієї зі сторін, так само як і неточне формулювання, або неоднозначне тлумачення одного з пунктів, дає можливість партнеру уникнути виконання певних зобов’язань, або звести їх до мінімуму.

Адвокатське бюро «Карпішин та партнери» надає послугу юридичного супроводу угод і договорів, яка включає в себе:

  • розробку, систематизацію та приведення у відповідність до вимог законодавства всієї документації підприємства;
  • розробку договорів та інших документів, виходячи з фінансових інтересів підприємства та оптимізації оподаткування;
  • експертизу кадрової, бухгалтерської та звітної документації, на підставі якої розробляє форми і методи юридичного супроводу (з урахуванням вимог замовника, масштабів і напрямів комерційної діяльності) укладання угоди;
  • надання клієнту необхідних консультацій у міру необхідності, щоб Клієнт мав змогу адекватно розуміти значення і юридичні наслідки угоди;
  • розробку та складання проекту договору необхідного для укладення угоди;
  • надання декількох варіантів укладення угоди, в залежності від обставин з боку клієнта;
  • прогнозування та оптимізація податкових наслідків угоди.

Кваліфікований юридичний супровід угод і договорів працівниками адвокатського бюро «Карпішин та партнери» дозволить Вам:

  • Сформулювати повне розуміння своїх обов’язків з тієї чи іншої операції, а також юридичні наслідки її здійснення.
  • До укладання угоди виявити сумнівні або шахрайські наміри контрагента (тобто запобігти ймовірність обману або введення клієнта в оману).
  • Адекватно оцінити ризики, пов’язані з операцією.