Законодавством України передбачена організаційно правова форма – Приватне підприємство (ПП). В Україні приватне підприємство це одна з найпоширеніших форм ведення господарської діяльності.

 

Це обумовлено наступними перевагами й особливостями даної організаційно правової форми:

– відсутність з боку держави вимоги до розміру статутного фонду.

-доступність реєстрації Приватного підприємства для юридичних і фізичних осіб.

– статус юридичної особи, (ПП) наділено всіма можливостями в області господарської діяльності, такими як наприклад і Товариство з обмеженою відповідальністю.

– засновниками можуть бути як фізичні так і юридичні особи.

 

Згідно з чинним законодавством України приватним підприємством є підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці або з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкта господарювання – юридичної особи. Отже засновниками приватного підприємства можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства (обмежень щодо кількості немає) або юридична особа.

На сьогодні реєстрація ПП є однією з найпоширеніших організаційно-правових форм в яких створюються підприємства в Україні. Це пов’язано зі значними перевагами приватного підприємства як над такою організаційно-правовою формою господарювання, як фізична особа-підприємець, так і над іншими організаційно-правовими формами господарювання в яких створюються юридичні особи.

Фізична особа-підприємець відповідає за свої зобов’язання всім належним йому майном. Що стосується приватного підприємства, то це – юридична особа, а значить на нього поширюється загальноприйнята норма Цивільного кодексу, згідно з якою учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов’язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов’язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом. Тобто приватне підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями тільки в межах свого майна, призначеного для здійснення господарської діяльності. На відміну від інших організаційно-правових форм господарювання, для приватного підприємства законом не передбачено мінімального чи максимального розміру статутного фонду. Спеціального закону, присвяченого питанням приватних підприємств в Україні не існує, тому дані юридичні особи керуються у своїй діяльності загальними положеннями Господарського та Цивільного кодексів.

Установчим документом приватного підприємства є статут. Даний установчий документ повинен містити відомості про найменування юридичної особи, мету і предмет господарської діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутку і збитків, про органи управління та контролю, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень, про умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання, а також інші відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству. Він повинен бути затверджений власником майна (засновником) суб’єкта господарювання або його представниками, органами або іншими суб’єктами відповідно до закону.
Найменування приватного підприємства має вказувати на його організаційно-правову форму, тобто містити слова “приватне підприємство» і його безпосереднє назву. Керівник (директор) підприємства призначається засновниками. Ним може бути один із засновників підприємства, або інша особа на підставі трудового договору. Директор діє на підставі статуту підприємства. Він без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, установах, підприємствах, організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, керує питаннями діяльності підприємства в порядку, передбаченому статутними документами. Якщо засновники хочуть обмежити певні права директора підприємства (наприклад, необхідність узгодження з засновниками при укладенні підприємством угод на суму понад визначену), дані обставини обов’язково необхідно прописувати в статуті підприємства.

Адвокатське бюро «Карпішин та партнери» швидко й кваліфіковано допоможе Вам зареєструвати Приватне підприємство.

Для того щоб отриматия більш докладну інформацію звертайтеся до наших спеціаліств за наступними телефонами:

  • (063) 117-70-90
  • (093) 361-81-01
  • (0412) 43-18-18