Фізична особа підприємець(ФОП) – це фізична особа, яка для ведення господарської діяльності зареєстрована як підприємець без статусу юридичної особи.

При бажанні фізичної особи займатися підприємницькою діяльністю можливо звернутися до такої організаційно-правової форми господарювання, як фізична особа-підприємець, яка є найбільш простою формою здійснення підприємницької діяльності і не вимагає створення юридичної особи.

Право на здійснення незабороненої законом підприємницької діяльності має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

Фізична особа – підприємець відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке за законом не може бути звернено стягнення.

Фізична особа – підприємець може здійснювати свою діяльність із залученням або без залучення найманої праці.

Чинним законодавством на фізичну особу-підприємця покладається певне коло зобов’язань, у тому числі:

– В передбачених законом випадках отримання ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності;

– Повідомляти органи державної реєстрації про зміну адреси, зазначеної в реєстраційних документах, предмета діяльності, інших суттєвих умов своєї підприємницької діяльності, що підлягають відображенню у реєстраційних документах;
– Дотримуватися прав і законних інтересів споживачів, забезпечувати належну якість товарів (робіт, послуг), які виготовляються, додержуватися правил обов’язкової сертифікації продукції, встановлених законодавством;
– Не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень антимонопольно-конкурентного законодавства;

– Вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства;

– Своєчасно надавати податковим органам декларацію про майновий стан і доходи (податкова декларація), інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов’язкових платежів; платити податки та інші обов’язкові платежі в порядку і в розмірах, встановлених законом.

 

Ми готові допомогти й підтримати Вас у будь-якій ситуації.

Наші ціни менші можливих проблем.